Półkolonie

REGULAMIN PÓŁKOLONII

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 7:30-16:30, biuro pracuje w godzinach 7:00-17:00. Istnieje możliwość rozszerzenia opieki nad dzieckiem za dodatkową opłatą wynoszącą 10 zł za każde rozpoczęte 30 minut, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Fundacji.

 2. W ramach półkolonii uczestnicy otrzymują następujące świadczenia:

  1. śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje bez limitu;

  2. bilety wstępu;

  3. opłatę za polisę NNW.

 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem oraz do punktualnego przyprowadzania dzieci (do 8:30) i odbierania (do 16:30).

 4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

  1. spokojnego wypoczynku;

  2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;

  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;

  4. propozycji zmian w programie turnusu.

 5. Uczestnicy mają obowiązek:

  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;

  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;

  3. brać udział w realizacji programu półkolonii;

  4. zachowywać się odpowiedzialnie i kulturalnie;

  5. bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa;

  6. pierwszego dnia przynieść potrzebne rzeczy (wg listy).

 6. W przypadku zbyt małej liczby chętnych, temat turnusu półkolonijnego może ulec zmianie lub tematy mogą zostać połączone. Zmiany grup przez uczestników odbywają się tylko po akceptacji Organizatora.

 7. Pozostanie na „Nocy Szalonych Naukowców” (nocowaniu z piątku na sobotę) jest konsultowane z dzieckiem, rodzicami dziecka oraz wychowawcą grupy.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.

 9. Niezgłoszenie rezygnacji dziecka z półkolonii do czwartku poprzedzającego turnus spowoduje naliczenie pełnej opłaty za odpowiedni turnus.

 10. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Fundację Edukacyjną Kombinatory wizerunku mojego dziecka w formie fotografii oraz filmów. Fotografie i filmy mogą być wykonywane w trakcie zajęć, wyjść oraz podczas wspólnych zabaw organizowanych w czasie trwania półkolonii.