Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/makyox/domains/kombinatory.com/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203 Regulamin Kombinatorów - Fundacja Edukacyjna Kombinatory

Zajęcia Kombinatorów

  1.       Fundacja Edukacyjna „Kombinatory” zobowiązuje się do odpłatnego prowadzenia zajęć z Legomaniaków oraz zajęć przyrodniczych Kombinatory. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry, a zajęcia są organizowane zarówno w ośrodku, jak i w terenie.

 

  1. Udział w zajęciach można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego. Można uczęszczać na zajęcia regularnie, co serdecznie polecamy, ale można również przychodzić wyłącznie na wybrane zajęcia.

 

  1. Opłata za zajęcia zawiera umówioną liczbę zajęć w roku szkolnym podzielonym na dwa semestry, materiały dydaktyczne, naukowe oraz certyfikaty. Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Fundacji Edukacyjnej „Kombinatory” (zakładka KONTAKT) Uczestnik będący na zajęciach okazjonalnie wnosi opłatę w sekretariacie bezpośrednio przed zajęciami.

 

  1. Zajęcia odbywają się w grupach, które liczą od 6 do 10 Uczestników. Zajęcia z Legomaniaków obejmują dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia przyrodnicze Kombinatory obejmują trzy grupy wiekowe (3-4 lat, 5- 7 lat, 8- 10 lat). Możliwe są odstępstwa od tej reguły, np. w przypadku rodzeństw lub zbyt małej liczby chętnych.