Półkolonie dla dzieci

Kto może przyjść na półkolonie?

Tematy na półkoloniach, zajęcia programowe z nimi zgodne oraz wyjścia i wyjazdy, są odpowiednie dla dzieci od 5 do 10 roku życia, jednak tematy związane z robotyką polecamy dzieciom, które ukończyły 7 rok życia. Pracujemy w grupach różnowiekowych, nie tworzymy grup składających się tylko z dzieci młodszych lub starszych.

O której mogę przyprowadzić i odebrać dziecko?

Zapewniamy dzieciom opiekę na półkoloniach od 7:30 do 16:30, ale nasze placówki są czynne od 7:00 do 17:00, więc konieczność wcześniejszego przyprowadzenia lub późniejszego odebrania jest możliwa, ale prosimy zgłosić to od razu przy zapisie (pole „dodatkowe informacje”) lub telefonicznie.

Czy mogę odebrać dziecko wcześniej?

Tak, można to zrobić wcześniej, ale prosimy zapoznać się z tygodniowym planem atrakcji (do wglądu w poniedziałek rano) i sprawdzić, czy jakieś wyjście nie koliduje z wybraną przez Państwa godziną. Najczęściej dzieci idą do domu po podwieczorku (około godziny 16:00).

Ile jest posiłków w ciągu dnia? Co dzieci jedzą i piją?

W ciągu dnia są cztery posiłki: śniadanie (około 8:30), drugie śniadanie zabierane na wynos, dwudaniowy obiad (około 13:30) i podwieczorek (15:30). Jeśli planowane jest dłuższe wyjście, godziny posiłków nieznaczenie się zmieniają.

Ciepłe i świeże posiłki dowozi nam zaufana firma cateringowa, zaopatrującą wiele prywatnych placówek dla dzieci. Menu na cały tydzień otrzymują Państwo do wglądu w poniedziałek rano. Na wynos w bidonach zawsze zabieramy wodę lub wodę z sokiem.

Wszystkie specjalne diety związane z alergiami pokarmowymi lub chorobami są restrykcyjnie przestrzegane, tylko jeśli są zgłoszone odpowiednio wcześnie.

Czy dzieci przyjmujące leki mogą brać udział w półkoloniach?

Oczywiście. Ale prosimy o dostarczenie wszystkich leków i rozpisanie sposobu ich podawania. Wychowawcy grup są odpowiedzialni za podawanie ich dzieciom.

Jak wygląda przykładowy plan dnia?

7.30 – 8.30 – przyprowadzanie dzieci (gry i zabawy integracyjne, zajęcia świetlicowe);
8.30 – 9.00 – śniadanie;
9.00 – 11.00 – wyjście,warsztaty
11.00 – 11.15 – drugie śniadanie;
11.15 – 12.30 – wyjście, warsztaty
12.30 – 13.00 – obiad;
13.00 – 13.30 – poobiednie czytanie
13.30 – 15.30 – zajęcia tematyczne;
15.30 – 16.00 – podwieczorek;
16.00 – 16.30 – odbiór dzieci (gry i zabawy integracyjne, zajęcia świetlicowe).

Plan dnia może ulec niewielkim zmianom w zależności od rodzaju warsztatów i czasu przeznaczonego na wyście lub wycieczkę.

 

Gdzie znajdują się tematy i program półkolonii?

Tematy bieżących półkolonii znajdują się w zakładce tematy. Informacji o programach i planowanych wyjściach udzielamy telefonicznie lub mailowo. Plany na dany turnus zawsze znajdują się na naszej tablicy. Sporadycznie zdarza się, że ulegają zmianie.

Kto opiekuje się dziećmi?

Dziećmi zajmują się opiekunowie półkolonijni (wszyscy nasi pracownicy mają za sobą kurs wychowawcy kolonijnego oraz kilka lat doświadczenia). Są to najczęściej edukatorzy z Fundacji Edukacyjnej Kombinatory oraz lektorzy Helen Doron.

Czy dzieci są ubezpieczone?

Tak, wszystkie dzieci biorące udział w półkoloniach są objęte ubezpieczeniem NNW od pierwszego do ostatniego dnia półkolonii.

Czy można zmienić grupę/temat w trakcie trwania półkolonii?

Oczywiście, ale tylko po zaakceptowaniu tej decyzji przez Organizatora oraz w ramach wolnych miejsc.