Ekologia

20% tlenu na Ziemi jest produkowane przez amazońskie lasy deszczowe.