Rośliny

Najwyższe drzewo na świecie (sekwoja wieczniezielona) o nazwie Hyperion przerasta Big Bena i Statuę Wolności, a ma około 116 metrów wysokości.