Zaludnienie

W Nowej Zelandii jest 70 milionów owiec, a tylko 4 miliony ludzi.