Zwierzęta

Niesporczaki są niezwykle trwałymi mikroskopijnymi zwierzętami, które istnieją na całej Ziemi. Mogą one przetrwa 149 stopni Celsjusza, lub nawet temperaturę -272 stopni. Do tego przetrwają próżnię, ciśnienie sześciokrotnie większe niż na dnie oceanu i przeżyją ponad 10 lat bez jedzenia.