Zwierzęta

Samice rekinów mają grubszą skórę niż samce. Naukowcy uważają, że to dlatego, że samce mają tę dziwną tendencję do gryzienia samic podczas godów.